"Nauka to pokarm dla rozumu."
Lew Tołstoj

Technik teleinformatyk

W trakcie nauki w naszym technikum uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymania tytułu technika teleinformatyka (351103). Profil wojskowy oprócz zajęć zawodowych z informatyki zapewnia również realizację zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia wojskowego. Uczniowie odbędą przeszkolenia wojskowe we współpracy z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie i 14 Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej w Szczecinie.

Szkolny plan nauczania

  • Typ szkoły: Wojskowe Technikum Informatyczne - 5-letni okres nauczania
  • 51 x 30 = 1530 godzin kształcenia zawodowego (min. 1470 godzin zgodnie z podstawą programową).

Praktyki zawodowe

  • Klasa III – zgodnie z podstawą programową – 140 godzin (4 tygodnie).
  • Klasa IV – zgodnie z podstawą programową – 140 godzin (4 tygodnie).
NAZWA SZKOŁY
Wojskowe Technikum Informatyczne (WTI) im. gen. Józefa Hallera
CYKL KSZTAŁCENIA
5 lat
ROK SZKOLNY
2021/2022
NAZWA ZAWODU
Technik teleinformatyk (351103)
NAZWA KWALIFIKACJI (INF.03,INF.04)
INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi

TECHNIKUM
Tygodniowy wymiar godzin w klasie (zakres podstawowy)

             
L.P.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V
1 JĘZYK POLSKI  3  3  3 3 3
2 JĘZYK ANGIELSKI  3  3  2 2  2
3  JĘZYK NIEMIECKI  2  2  
4 PLASTYKA  1        
5 HISTORIA  2  
6 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE        1  1
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI      
8 GEOGRAFIA    2  
9 BIOLOGIA 2 2      
10 CHEMIA   2  1 1  
11 FIZYKA 1 1  1 1  
12 MATEMATYKA 2 3 3 3 3
13 INFORMATYKA 1 1  1    
14 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3  3 3  3 3
15 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1        
16 ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 1 1  1 1
             
  RAZEM PRZEDMIOTY W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 22 24 22 21 13
   

TECHNIKUM
Tygodniowy wymiar godzin w klasie (zakres rozszerzony)

             
L.P.  Przedmioty w zakresie rozszerzonym  KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V
1 MATEMATYKA  1  1  1 1 4
2 FIZYKA LUB GEOGRAFIA (do wyboru dla ucznia) 1 1 2 2  
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
1 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  1        
2  JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY          2
3 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA      
4 KOMPETENCJE SPOŁECZNE I ORGANIZACJA ZESPOŁÓW  1        
5 ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA      
6 TECHNIKA CYFROWA    
7 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ  1  1
8 SYSTEMY KOMUTACYJNE 1      
9 SYSTEMY TRANSMISJI DANYCH   1  
10 SIECI KOMPUTEROWE 1 1    
11 RYSUNEK TECHNICZNY 1 1      
12 POMIARY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE   1  1  1  
13 SYSTEMY KOMPUTEROWE 1  1 1  1 1
14 KONFIGURACJA SYSTEMÓW KOMUTACYJNYCH    1
15 MONTAŻ I UŻYTKOWANIE SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH     2  2 1
16 KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH     2 2 1
17 ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI       2 1
             
  RAZEM PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 11 12 14 15 13
   

Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2021   www.wti.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.