"Człowiek lubiący się kształcić nigdy nie jest bezczynny."
Monteskiusz

Technik programista

W trakcie nauki w naszym technikum uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymania tytułu technika programisty (351406). Profil wojskowy oprócz zajęć zawodowych z informatyki zapewnia również realizację zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia wojskowego. Uczniowie odbędą przeszkolenia wojskowe we współpracy z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie i 14 Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej w Szczecinie.

Szkolny plan nauczania

  • Typ szkoły: Wojskowe Technikum Informatyczne - 5-letni okres nauczania
  • 51 x 30 = 1530 godzin kształcenia zawodowego (min. 1470 godzin zgodnie z podstawą programową).

Praktyki zawodowe

  • Klasa III – zgodnie z podstawą programową – 140 godzin (4 tygodnie).
  • Klasa IV – zgodnie z podstawą programową – 140 godzin (4 tygodnie).
NAZWA SZKOŁY
Wojskowe Technikum Informatyczne (WTI) im. gen. Józefa Hallera
CYKL KSZTAŁCENIA
5 lat
ROK SZKOLNY
2021/2022
NAZWA ZAWODU
Technik programista (351406)
NAZWA KWALIFIKACJI (INF.03,INF.04)
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

TECHNIKUM
Tygodniowy wymiar godzin w klasie (zakres podstawowy)

             
L.P.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V
1 JĘZYK POLSKI  3  3  3 3 3
2 JĘZYK ANGIELSKI  3  3  2 2  2
3  JĘZYK NIEMIECKI  2  2  
4 PLASTYKA  1        
5 HISTORIA  2  
6 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE        1  1
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI      
8 GEOGRAFIA    2  
9 BIOLOGIA 2 2      
10 CHEMIA   2  1 1  
11 FIZYKA 1 1  1 1  
12 MATEMATYKA 2 3 3 3 3
13 INFORMATYKA 1 1  1    
14 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3  3 3  3 3
15 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1        
16 GODZINY Z WYCHOWAWCĄ 1 1  1 1
             
  RAZEM PRZEDMIOTY W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 22 24 22 21 13
   

TECHNIKUM
Tygodniowy wymiar godzin w klasie (zakres rozszerzony)

             
L.P.  Przedmioty w zakresie rozszerzonym  KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V
1 MATEMATYKA  1  1  1 1 4
2 FIZYKA LUB GEOGRAFIA (do wyboru dla ucznia) 1 1 2 2  
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
1 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  1        
2  JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY          2
3 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA      
4 PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU PROGRAMISTY  1        
5 BAZY DANYCH      
6 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ    
7 PODSTAWY PROGRAMOWANIA  1  1
8 STRONY I APLIKACJE INTERNETOWE   2      
9 TWORZENIE I ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH 1      
10 SIECI KOMPUTEROWE 1 1      
11 RYSUNEK TECHNICZNY 1 1      
12 TWORZENIE STRON I APLIKACJI INTERNETOWYCH   1  2  1  
13 SYSTEMY KOMPUTEROWE 1  1 1  1 1
14 APLIKACJE DESKTOPOWE I MOBILNE    
15 APLIKACJE WEBOWE     2  2 1
16 TWORZENIE APLIKACJI DESKTOPOWYCH I MOBILNYCH     2 2 1
17 TWORZENIE APLIKACJI WEBOWYCH       2 1
             
  RAZEM PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 11 12 14 15 13
   

Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2021   www.wti.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.