"Wiedzę możemy zdobyć od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami."
Adam Mickiewicz

Technik informatyk

W trakcie nauki w naszym technikum uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymania tytułu technika informatyka (351203). Profil wojskowy oprócz zajęć zawodowych z informatyki zapewnia również realizację zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia wojskowego. Uczniowie odbędą przeszkolenia wojskowe we współpracy z 12 Brygadą Zmechanizowaną w Szczecinie i 14 Zachodniopomorską Brygadą Obrony Terytorialnej w Szczecinie.

Szkolny plan nauczania i egzaminy

  • Typ szkoły: Wojskowe Technikum Informatyczne - 5-letni okres nauczania
  • 51 x 30 = 1530 godzin kształcenia zawodowego (min. 1470 godzin zgodnie z podstawą programową).
  • Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji INF.02. odbywa się pod koniec II sem. kl. III.
  • Egzamin zawodowy w zakresie kwalifikacji INF.03 odbywa się pod koniec I sem. kl. IV.

Praktyki zawodowe

  • Klasa III – zgodnie z podstawą programową – 140 godzin (4 tygodnie).
  • Klasa IV – zgodnie z podstawą programową – 140 godzin (4 tygodnie).
NAZWA SZKOŁY
Wojskowe Technikum Informatyczne (WTI) im. gen. Józefa Hallera
CYKL KSZTAŁCENIA
5 lat
ROK SZKOLNY
2021/2022
NAZWA ZAWODU
Technik informatyk (351203)
NAZWA KWALIFIKACJI (INF.03,INF.04)
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

TECHNIKUM
Tygodniowy wymiar godzin w klasie (zakres podstawowy)

             
L.P.  Obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V
1 JĘZYK POLSKI  3  3  3 3 3
2 JĘZYK ANGIELSKI  3  3  2 2  2
3  JĘZYK NIEMIECKI  2  2  
4 PLASTYKA  1        
5 HISTORIA  2  
6 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE        1  1
7 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI      
8 GEOGRAFIA  2  
9 BIOLOGIA 2 2      
10 CHEMIA   2  1 1  
11 FIZYKA 1 1  1 1  
12 MATEMATYKA 3 3 3 3 4
13 INFORMATYKA 2 1  1    
14 WYCHOWANIE FIZYCZNE 3  3 3  3 3
15 EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 1        
16 ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ 1 1  1 1
             
  RAZEM PRZEDMIOTY W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 22 24 22 21 13
   

TECHNIKUM
Tygodniowy wymiar godzin w klasie (zakres rozszerzony)

             
L.P.  Przedmioty w zakresie rozszerzonym  KLASA I KLASA II KLASA III KLASA IV KLASA V
1 MATEMATYKA 8h/tyg  1  1  1 1 4
2 FIZYKA LUB GEOGRAFIA (do wyboru dla ucznia)6h/tyg 1 1 2 2  
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE
1 SYSTEMY OPERACYJNE  1  1
2  URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ  2
3 SIECI KOMPUTEROWE  1    
4 WITRYNY I APLIKACJE INTERNETOWE    
5 SYSTEMY BAZ DANYCH    
6 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA W BRANŻY INFORMATYCZNEJ        1  1
7 JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY          2
8 DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ 1 1 1
9 ADMINISTRACJA SIECIOWYMI SYSTEMAMI OPERACYJNYMI 1  1
10 PROJEKTOWANIE I MONTAŻ LOKALNYCH SIECI      1
11 ADMINISTRACJA BAZAMI DANYCH      2  1
12 PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH      2  2  2
  RAZEM PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 7 9 15 15 12
   

Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2021   www.wti.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.