"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali."
Jan Paweł II

Skład RR

  • Przewodnicząca:
  • Z-ca:
  • Skarbnik:

Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2021   www.wti.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.