"Każda wystarczająco zaawansowana technologia jest nierozróżnialna od magii."

Arthur C. Clarke

Podstawowe informacje o szkole

Program szkolenia w oddziałach przysposobienia wojskowego, obejmuje zajęcia w klasach I – IV technikum, w trakcie którego będą realizowane wojskowe zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na końcu nauki uczniowie będą kierowani na obóz szkoleniowy. Minimalna liczba zajęć realizowanych to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych

Ilość uczniów w klasie

Liczba uczniów w klasach wynosić będzie maksymalnie 22 osoby.

Co po szkole?

W trakcie nauki w naszym technikum uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymania:

  • tytułu technika informatyka (351203)
  • technika programisty (351406)
  • technika teleinformatyka (351103)

Profil wojskowy oprócz zajęć zawodowych z informatyki zapewnia również realizację zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia wojskowego. Uczniowie odbędą przeszkolenia wojskowe w naszej szkole oraz  planujemy je we współpracy z zaprzyjaźnionymi Jednostkami Wojsowymi.


Instytut nauk o polityce i bezpieczeństwie

Copyright © 2021   www.wti.szczecin.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.